Thomas Doering Jensen

Hvorfor valgte du at arbejde med softwaretest?
Det er faktisk lidt tilfældighedernes spil, at jeg kom til at arbejde med test. Jeg er cand. mag i historie, hvorfor det ikke umiddelbart lå i kortene, at jeg skulle komme til at arbejde med kvalitetssikring af IT. Mit første IT projekt var i forsikringsbranchen i 2010, hvor der skulle udvikles og implementeres et nyt forsikringssystem. Jeg fik blod på tanden og har siden da arbejdet med test og kvalitetssikring. Det jeg brænder for, er at skabe struktur og sikre, at der er sporbarhed fra kravene til test og vice versa. Endvidere er det kardinalpunkter for mig, at testen afdækker, hvorvidt det testede element opfylder krav/lovgivning, og at brugerne kan godkende UAT. Det er især inden for processer og strukturering af dokumentation/test, hvor jeg kan gøre en forskel, og det er en stor tilfredsstillelse, når det hele går op i en højere enhed.
 
Hvad interesserer dig lige nu?
Sundheds IT og især implementeringen af Sundhedsplatformen i Region H og Sjælland har jeg fulgt med stor interesse.
 
Hvilke udfordringer med kvalitet synes du er de største hos danske virksomheder og organisationer?
Den største udfordring er at få beslutningstagerne til forstå, hvorfor QA skal være et integreret og vigtigt element i kvalitetssikringen, og få dem til at bakke op om og fastholde kvalitetsarbejdet gennem hele projektets levetid.
 
Hvad håber du på at beskæftige dig med på din næste opgave?
Jeg kunne godt tænke mig at arbejde mere inden for Sundhedssektoren eller forsikringsbranchen, da jeg har kompetencer, der kan anvendes og bidrage i QA øjemed.
 
Hvilke kompetencer synes du er vigtigst hos en testmanager?
At være god til mennesker med forskellig faglighed, og forstå hvordan man skal formidle og facilitere for en uhomogen gruppe af projektdeltagere.
At være analytisk og derved skabe overblik over en given opgaves omfang.
At være god til at planlægge og følge op.
At være fagligt kompetent.
At være god til at rapportere på baggrund af objektive kriterier.

Har du en interesse/passion i fritiden?
Crossfit, musik og bøger (især historiske værker).