Steen Nordsmark Skardhamar

Hvorfor valgte du at arbejde med softwaretest?
Jeg kan godt lide udfordringer og ting, som er svære. Som tester får jeg muligheden for at være kreativ i mit arbejde, samtidig med at jeg kæmper mod et umuligt problem, nemlig at finde “alle fejl”. At være i stand til lynhurtigt at sætte sig ind i andres behov, og tit forstå applikationen bedre end dem, der bruger den, kræver at man er enormt lærenem. Det er en fornøjelse at få lov til at lære så mange andre brancher og forretningsområder.
 
Samtidig kan jeg rigtig godt lide at hjælpe andre. Med test får jeg både lov til at hjælpe slutbrugeren eller projektejeren, samtidig med jeg får lov til at hjælpe udviklerne. Brugerne af systemet bliver enormt glade, når man forstår deres behov og sikrer at deres ønsker bliver varetaget. Samtidig er udviklerne rigtig glade for, at der er nogen der forstår applikationen og slutbrugeren, og kan formidle til dem præcist hvad kravet er. Det sker jo at kravsspecifikationerne ikke altid er helt på plads, og der er man som tester med til at projektet er helt skarpe på hvad det er der skal laves.
 
Hvad interesserer dig lige nu?
Jeg sidder pt som ansvarlig for alt test på et sagsbehandlingssystem. Så jeg vejleder projektejerne og bruger en masse tid med udviklerne på at sikre at vi får lavet den rigtige løsning. Derudover laver jeg automatiseret UI test så vi fanger regressionerne før de slipper ud i produktion. Det er et stort system vi er ved at udvide og der er meget gammelt kode. Derfor er det ekstra vigtigt at vi er skarpe når vi laver nye moduler eller omskriver gamle.
 
Hvad var din største udfordring på projektet?
Min største udfordring var at systemet havde kørt i produktion i flere år, men de udviklere jeg skulle arbejde sammen med om at udvide systemet ikke kendte til systemet eller forretningslogikken. Der var heller ikke nogen form for dokumentation på hvordan det burde virke. Derfor måtte det kortlægges, ud fra interviews med sagsbehandlere og projektejerne, hvordan systemet virkede, samt hvad den nye funktionalitet skulle leve op til.
 
Hvad håber du på at beskæftige dig med på din næste opgave?
Jeg håber jeg får lov at lave automatisering, samtidig med at jeg har kontakt med forretningen og er med til at afklare de forretningsmæssige krav. Det er dejligt at være med til hele processen, så problemerne kan blive afdækket og løst så tidligt som muligt.
 
Har de virksomheder, som har sendt opgaver til udlandet draget fordel heraf?
Der er stor forskel på hvilke lande arbejdet bliver udført i. Jeg mener, det er vigtigt at virksomhederne holder sig for øje, hvad de vil opnå med at outsource deres opgaver. Nogle gange kan man få tingene en del billigere - men det kommer ofte som et tradeoff i kvalitet. Hvis man kan leve med en lavere kvalitet, så kan det give god mening, men hvis man ikke har gjort sig klart, at hvad det er man køber, så tror jeg mange brænder fingrene. Jeg har været hos virksomheder, der har outsourcet til f.eks. Tyskland med stor success, og fået leveret rigtig gode resultater, men i det tilfælde var målet ikke at opnå besparelser, men derimod finde de rigtige kompetencer. I sidste ende har kunden nok sparet penge frem for at få det lavet i Danmark af nogen, der ikke havde erfaring med produktet.

Hvorfor holder du af at være konsulent?
Jeg kan godt lide at lave opgaver færdige. Det er dejligt at blive hentet ind til at hjælpe med noget konkret og så trække i arbejdstøjet og få det leveret. Det giver mig en personlig tilfredsstillelse når jeg kan levere noget, der gør kunderne glade. Det er både ledelsen der er glade for de opnåede mål, og medarbejderne i virksomhederne der er glade for at deres hverdag bliver lettere. (f.eks. med automatiseret test)
 
Hvordan bidrager du med noget ekstra hos de kunder, hvor du er på opgave?
Jeg bekymrer mig ikke kun om mit eget ansvarsområde, men opfatter altid projektets helhed og teamets evne til at levere som en del af mine arbejdsopgaver. Hvis jeg skal lægge mit eget arbejde væk og i stedet sætte mig og pair-programme med en udvikler og bistå med min forretningsviden, for at vi kommer i mål, så gør jeg gerne det.
Det vigtigste i et agilt team er at vi får success som et team, og ikke at jeg får success individuelt.