Sonja Gliese Egede

Hvorfor valgte du at arbejde med softwaretest?
Min interesse for softwaretest blev vakt allerede i 90’erne i min tid hos PBS, da der blev udrullet udviklings- og forvaltningsmodeller med rammer for de forskellige faser i projektforløbet. Efterfølgende har det været et fokusområde for mig, selvom jeg har haft andre jobfunktioner.  Siden 2010 har jeg så helliget mig testarbejdet. Det er en stor tilfredsstillelse, at se kundernes krav opfyldt i produktet.
 
Hvilken rolle havde du på dit sidste projekt?
På min seneste kontrakt var jeg både Testmanager, Project Manager og Scrum Master.
 
Hvad var din største udfordring på projektet?
Det giver altid udfordringer at have flere forskellige jobfunktioner. Den største udfordring var dog at få implementeret det agile koncept, i et projekt der ikke var egnet til det.
 
Hvilke udfordringer med kvalitet synes du er de største hos danske virksomheder og organisationer?
De største udfordringer er at få dem til at forstå, at QA er vigtigt, helt fra de første beskrivelser af den idé man ønsker at arbejde med, samt at få dem til at sikre dokumentation nok i det agile set-up, til at fastholde kvalitet.
 
Tror du Testmanagerens rolle vil ændre sig de kommende år?
Ja, alt andet ville være mærkeligt – og heldigvis. Lige pt er vi ved at få vores rolle indpasset i det agile set-up, hvor vores rolle som udgangspunkt ikke eksisterer pr default.

Hvad er det ved konsulent rollen du kan lide?
Jeg kan godt lide dynamikken med at komme ud og møde nye mennesker og organisationer.
Det at få lov til at arbejde sig ind og forstå en ny organisations set-up er udviklende. Jeg holder af at blive udfordret af nye opgaver, også dem der lige kræver, at man strækker sig lidt længere end man troede, man kunne.
 
Har du en interesse/passion i fritiden?
Ja selvforsyning og vil gerne kunne leve op til ”fra jord til bord” med egne råvarer. Det er lige ved at lykkes med 200 m2 urtehave, høns samt opfedning af gæs og grise, der alt sammen plejes det halve år vi befinder os i vores flexbolig på Møn.