Quality time

Fire gange om året afholder vi "Quality Time", som er en serie af sessioner med temaer omhandlende kvalitetssikring og test. Hvert arrangement har et begrænset antal deltagere, og gennemføres typisk i form af en række "workshops", som vi har god erfaring med som læringsform. Disse "workshops" faciliteres af en eller flere seniorkonsulenter fra Q Nation.

Built-in quality. Det lyder godt, men hvordan bliver det virkelighed

Torsdag den 14 marts 2019 kl 9:00 - 11:00

​

I gamle dage hed det "kvalitetssikring" og nu tager mange skridtet videre, og taler om "Built-in Quality” - men hvad betyder det for Test når målet er Continuous Delivery?

​

I den første af fire Quality Time, hvor emnet er Built-in Quality, taler Lars Nedergård og Hans-Henrik Olesen om, hvordan test kan understøtte ambitionerne om at finde potentielle fejl så tidligt som muligt, og løbende få sikret kvaliteten som en integreret del af udviklingsforløbet. Arrangementet er delt op i to dele, hvor Lars baseret på principperne fra Lean kommer med et bud på en lidt bredere definition af Built-in Quality for produktion af IT-løsninger, og derefter inddrager gæsterne i en interaktiv session om, hvordan testkompetencerne kan bidrage til at sikre kvaliteten i de tidligere procestrin, der leder frem til selve udviklingsprocessen. 

​

Efter en kort pause forsætter Hans-Henrik herefter med at tale om udfordringerne ved at få test integreret i en Continuous Delivery proces, således at det ikke kun er de lavere niveauer af test der bliver benyttet, og man får testet integrationen af leverancer fra flere uafhængige teams.

Hans-Henrik Olesen og Lars Nedergård er begge meget erfarne testmanagers med en dyb teknisk forståelse. De har også begge arbejdet i agile udviklingsmiljøer i mange år, herunder med testautomatisering.

​

Arrangementet foregår i København ZOOs Møde- og selskabslokaler (Sommerfuglestuen), Roskildevej 32, 2000 Frederiksberg som ligger ca. 30 meter fra hovedindgangen (Lav gul bygning med rødt bindingsværk). Efter arrangementet vil der være mulighed for at gå en tur i haven. Der er morgenmad fra kl. 8.30.

​

Work in small batches - undgå fælderne

Tirsdag den 21 maj 2019 kl 9:00 - 11:00

​

At arbejde med et begrænset scope ("Work in small batches") giver mange fordele når det virker, men hvor er fælderne for Test? Overlevering af viden er dyrt - også til/fra testere - og en hjørnesten i Continuous Delivery er at reducere omkostningerne signifikant så der er økonomi i kontinuerligt at arbejde med et begrænset scope.

​

Få styr på jeres automatisering

Tirsdag den 27 august 2019 kl 9:00 - 11:00

​

"Computers Perform Repetitive Tasks, People Solve Problems" og for test handler det rigtig meget om en effektiv tilgang til automatisk test. Så vi dykker ned i økonomien omkring automatisk test og taler om hvor meget der skal automatiseres, håndtering af vedligeholdelsesopgaven og samspillet med den manuelle test.

​

Hvordan udvikler vi testmanager rollen i fremtiden

Tirsdag den 12 november 2019 kl 9:00 - 11:00

​

"Relentlessly Pursue Continuous Improvement". Når afgrænsningen af de enkelte rollers ansvarsområder 

gradvist udviskes, så må rollen som test manager følge med. Forandringen diskuteres ud fra de 

moderne test principper: https://www.ministryoftesting.com/dojo/lessons/modern-testing-principles

Tilmelding til arrangement

Navn*:

Firma:

E-mail*:

Telefon:

Arrangement*:

Skulle du have spørgsmål til ovenstående kan Ole C. Hansen kontaktes for nærmere info på ole@qnation.dk

Q Nation A/S

+45 88638989

info@qnation.dk

CVR 38585061

Vesterbrogade 149

1620 København V

​

Privatlivspolitik

Dette website bruger cookies. Se vores privatlivspolitik for detajler.